05:14:40 pm
Tulu Bolo, Oromia, Ethiopia
2022-06-27 Jun Mon