02:17:35 pm
Cahors, Lot, France
2022-08-12 Aug Fri