Quartz Hill, California, United States
2022-06-24 Jun Fri