Asia/Kabul, Taejeon, Korea South
2022-08-14 Aug Sun